Chính sách bảo trì

QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG MÁY PHOTOCOPY

Để thực hiện trước tiên phải kiểm tra tình trạng hiện tại của máy : Chụp thử 1 bản copy để đánh giá tình trạng máy. Nếu máy photocopy có vấn đề thì phải thông báo ngay kỹ thuật để họ có hướng giải quyết.  Nếu bản chụp bình thường thì bắt đầu tiến hành bảo dưỡng máy photocopy.

Khi  làm bảo dưỡng phải đảm bảo các công việc được liệt kê như sau:

1.   Bảo dưỡng, vệ sinh bộ phận quang học và bộ phận làm mát quang học

– Làm sạch kính, bụi trên bề mặt gương
– Kiểm tra, vệ sinh thấu kính.
– Làm sạch bộ phận quạt, lọc gió.

Khi máy Photocopy chụp dưới mặt gương thì bản chụp đẹp. Nhưng khi chụp trên DF thì bị 1 đường sọc đen kéo dài thì hãy làm theo hình vẽ dưới đây. Thực hiện theo 2 bứơc sau: Khi máy Photocopy chụp dưới mặt gương thì bản chụp đẹp. Nhưng khi chụp trên DF thì bị 1 đường sọc đen kéo dài thì hãy làm theo hình vẽ dưới đây. Thực hiện theo 2 bứơc sau:

Bước 1 : Lau sạch miếng gương nhỏ  bên phía tay trái như hình  (số 1 )

Bước 2 : Lau sạch 2 miếng siêu trên DF như hình ( số 2 )

2.  Bảo dưỡng, vệ sinh bộ phận kéo giấy.

– Lau chùi bánh cao su cuốn giấy.
– Kiểm tra, bảo dưỡng bạc trục kéo giấy, vệ sinh bộ phận cảm biến giấy.

3.  Hệ thống truyền động

– Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống bánh răng.
– Bảo dưỡng các đầu bạc, trục

4.  Hệ thống lô sấy

– Vệ sinh lẫy tách giấy
– Vệ sinh lô ép và lô sấy
– Vệ sinh thăm nhiệt
– Kiểm tra vòng bi lô sấy
– Vệ sinh trục lau lô ép

5.  Bộ phận trống và gạt mực

– Kiểm tra vệ sinh các đèn xóa vùng, xóa điện tích
– Vệ sinh gạt mực, lẫy tách giấy dưới trống.

6.  Cụm từ

– Kiểm tra mực trong ống
– Kiểm tra hệ thống bánh răng cụm từ
– Lọc từ

7.  Hệ thống cao áp

– Vệ sinh hệ thống cao áp
– Xử lý các trường hợp dò, mất cao áp.

8.  Căn chỉnh phần mềm

– Căn chỉnh các thông số cấp mực
– Căn chỉnh cấp điện áp đèn, cao áp
– Căn chỉnh chế độ từ

9.  Lau chùi toàn bộ vỏ máy photocopy

10. Chạy thử máy

– Kiểm tra chất lượng bản chụp
– Kiểm tra và ghi bộ đếm của máy.

 

Các đối tác đang hợp đồng với công ty

BÁN, CHO THUÊ MÁY PHOTOCOPY | CÔNG TY MÁY VĂN PHÒNG LỘC HOÀNG

BÁN, CHO THUÊ MÁY PHOTOCOPY | CÔNG TY MÁY VĂN PHÒNG LỘC HOÀNG

BÁN, CHO THUÊ MÁY PHOTOCOPY | CÔNG TY MÁY VĂN PHÒNG LỘC HOÀNG

https://www.facebook.com/CongTyMayVanPhongLocHoang/?ref=br_rs